ZAŁÓŻ SUBKONTO

Jesteś osobą niepełnosprawną ? Chorą ? Twoje dziecko jest niepełnosprawne ? Boryka się z ciężką chorobą?
Weź sprawy w swoje ręce. Załóż subkonto w naszej Fundacji, aby rodzina, przyjaciele i znajomi mogli przekazać 1 % swojego  podatku na Twoje potrzeby.
Nie wprowadzamy ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o zakładanie subkont. Zbierać środki z 1 % mogą u nas wszystkie osoby chore i niepełnosprawne do 18 roku życia, jak i po 18 roku życia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania subkont w naszej Fundacji znajdują się w zakładce subkonto.

KOMU MOŻEMY POMÓC W RAMACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ?

W ramach zbiórki publicznej zgłoszonej na portalu zbiórek  zbiorki.gov.pl  o nazwie „zbiórka na rzecz Podopiecznych Fundacji  Serca dla Maluszka” posiadającej numer 2014/15/OR pomagamy osobom chorym i niepełnosprawnym do 18 roku życia. W pierwszej kolejności Fundacja udziela pomocy dzieciom, które posiadają w naszej Fundacji założone subkonto.
Fundacja „Serca dla Maluszka” może udzielić pomocy finansowej w zakresie refundacji lub pokrycia kosztów:

 • zakupu lekarstw, witamin, odżywek, suplementów diety, artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków higienicznych;
 • zakupu materiałów edukacyjnych, materiału medycznego oraz obuwia ortopedycznego i profilaktycznego;
 • wizyt w poradniach specjalistycznych, badań laboratoryjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji w ośrodkach i w domach, turnusów rehabilitacyjnych.

Aby uzyskać pomoc należy drogą pisemną przesłać komplet dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja „Serca dla Maluszka”
Ul. Kowalska 89
43 – 300 Bielsko – Biała

W przypadku osób nie prowadzących subkonta za komplet dokumentów uważa się:

 • prośbę o pomoc skierowaną do Zarządu Fundacji wraz z opisem choroby dziecka oraz sytuacji materialno-bytowej rodziny oraz informacją czego ta pomoc ma dotyczyć. Prośba powinna zawierać podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, dokładny adres zwrotny, a także numer telefonu;
 • zaświadczenia lekarskie z opisem diagnostycznym, wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu (w oryginale) oraz orzeczenia o niepełnosprawności  (jeżeli zostało takie orzeczenie wydane);
 • zaświadczenia z Mops – u lub Gops- u o sytuacji materialno – bytowej lub zaświadczenie o dochodach (do pobrania ze strony internetowej Fundacji );
 • aktualne zdjęcie dziecka (może być również wysłane na adres mailowy Fundacji  zdjecia.fundacja@gmail.com  z zamieszczonym w tytule imieniem i nazwiskiem Podopiecznego);
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej fundacji).

Komplet dokumentów należy co roku aktualizować.
W przypadku osób posiadających subkonta wystarczy jedynie prośba o pomoc skierowana do Zarządu Fundacji wraz z informacją czego ta pomoc ma dotyczyć.
Zarząd Fundacji będzie informował telefonicznie o przyznanej pomocy.
Rachunki i faktury podlegające zarówno refundacji , jak i opłacane bezpośrednio na rzecz wystawcy muszą być:

 • przesłane do fundacji w oryginale,
 • bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie,
 • opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie,
 • zawierać cenę jednostkową za jedną jednostkę przeliczeniową,
 • wyłącznie na zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla członków rodziny,
 • zawierać potwierdzenie zapłaty do faktur przelewowych, jeśli z faktury nie wynika, iż należność została uregulowana.

POMOC MATERIALNA

Fundacja „Serca dla Maluszka” pomaga również najbardziej potrzebującym rodzinom z województwa śląskiego poprzez organizowanie zbiórek żywności  przed świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkiej Nocy. Zapisy na paczki żywnościowe odbywają się w listopadzie i w marcu telefonicznie lub w biurze Fundacji. Paczki żywnościowe przyznawane są rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 500 zł.

PROJEKT KOLOROWE DOMY DZIECKA

Fundacja „Serca dla Maluszka” prowadzi także projekt Kolorowe Domy Dziecka. Nazwa projektu była pomysłem dzieci to one podczas naszej wizyty w Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej powiedziały: „naszym marzeniem jest tą świetlicę pokolorować”. I stąd wzięła się idea inicjatywy. Stwierdziliśmy, że musimy zrobić wszystko, by dzieci mogły w świetlicy Domu Dziecka kolorowo spędzać czas, uczyć się, bawić, cieszyć. Dlatego też głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, sportowego, wyprawek szkolnych, gier i zabawek edukacyjnych, a także obuwia i odzieży. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce Nasze projekty.

W ramach projektu KOLOROWE DOMY DZIECKA Fundacja ma zamiar prowadzić subkonta dla Domów Dziecka, by mogły one zbierać środki z 1 % podatku na swoje potrzeby. Szczegółowe informacje na temat prowadzenia subkont dla Domów Dziecka pojawią się wkrótce na naszej stronie w zakładce projektu "kolorowe Domy Dziecka"

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami  692 093 760 oraz 694 938 231.


Załączniki: